Středověká a jiná stará řemesla

Při naší produkci před vámi ožijí stará řemesla, některé postupy si můžete i vyzkoušet.

Středočeský kraj, Beroun

Středověká a jiná stará řemesla

Při naší produkci před vámi ožijí stará řemesla, některé postupy si můžete i vyzkoušet.

Hrnčíř - točení na kruhu, modelování z hlíny, hry s dětmi.

Po dohodě též možno vypalovat keramiku v hliněné peci.

Litec kovů - lití předmětů z barevných kovů,

výroba voskových modelů a hliněných forem.

Tkadlena - tkaní na středověkém stavu.

Provazník - výroba provazů, šňůr a smyček, ozdob z provazů.

Kovář - kování, kalení.

Práce s výhní s velkým koženým měchem.

Pekař a pekařka s pojízdnou pecí.

Pec byla vyrobena dle iluminace v Richentalově kronice

o Kostnickém koncilu z 15. století.

Tesař - tesání trámů z klád pomocí sekery a zvláštní sekery teslice.

Písař - psaní textů starými typy písma, pomocí brku na ruční papír.

I diváci si mohou nechat napsat nebo sami napsat pozdrav svým známým.

Švec - šití bot a rozličných kožených předmětů.

Truhlář - ukázka práce se dřevem a rozličnými nástroji.

Mistr kat - ukázky mučících nástrojů s výkladem a praktickým předvedením.

Lazebna - koupele, masáže, přikládání baněk.

Čajovna - vše pro příjemné posezení i pro znalce čaje.

Rozličné druhy čaje a jiných bylinných nápojů, případně odborný výklad.

Kčma - maso, špízy, klobásy...

Nezávazná poptávka – Středověká a jiná stará řemesla

Kontakt

Jana Křížová

jana.krizova@superevent.cz

tel: +420 773 522 448