Anatomie obrazu Štefana Tótha na předaukční výstavě Galerie KODL

Nově bude v květnové aukci Galerie KODL o přízeň bojovat obraz s názvem Constructions (2015).

1.-27.5.2023

Praha, Praha 1, Galerie KODL zobrazit na mapě

Akademický malíř Štefan Tóth se doposud věnoval propagaci svých děl především pro zahraničí. Protože si ale pro místo svého uměleckého působení i život s rodinou vybral Prahu, zaměřil se od počátku letošního roku také na prezentaci svých děl v českém prostředí. Některá jeho díla se stala součástí institucionálních sbírek jako například Kunsthalle Pra-ha. A protože s jeho obrazem pod názvem Modern Art Terms (2018) dosáhl na aukci v Galerii KODL autorského rekordu, bylo rovněž do té následující vybráno jeho další dílo. A to i s ohledem na rostoucí zájem o tvorbu Štefana Tótha. Nově bude v květnové aukci Galerie KODL o přízeň bojovat obraz s názvem Constructions (2015). Obraz ale mohou vidět i všichni ti, kdo se zrovna nechystají kupovat umělecké dílo. Příležitost budou mít na předaukční výstavě k 89. aukci Galerie KODL konané pro veřejnost v termínu od 1. do 27. května tohoto roku. Zde se zájemci seznámí se všemi díly, která se na aukci představí. Mohou si tak udělat představu o aktuálním dění na trhu s uměním převážně české provenience. Štefan Tóth zde v průběhu května pro zájemce představí v rámci komentované prohlídky nejen obraz Constructions, ale i inspirativní zdroje své tvorby, například proč je tolik fascinován právě starými mistry, kterým se převážně věnuje. Aktuálně se umělec připravuje také na skupinovou výstavu s názvem „Umění už je nuda“ konané v Galerii HYB4 – Kampus Hybernská. Tady představí svůj nový obraz After Rembrandt No. 5, a dále také monumentální malbu s tajemným názvem „A“, jenž je reminiscencí obrazu Madonna of the Dry Tree, který kolem roku 1465 namaloval významný nizozemský malíř Severské renesance Petrus Christus.

Obraz Constructions je z roku 2015 a jedná se o poslední dostupnou malbu ze série Anatomie. Tři obrazy ze stejného cyklu má ve sbírce Kunsthalle Praha, ostatní jsou v privátních sbírkách. „Slovo anatomie svým způsobem napovídá, že mým záměrem bylo umělecky zkoumat, jakou vnitřní sktrukturu je obraz schopen pojmout. Zda má architektura námětu a zvolený způsob malby vnitřní spojitost a za jakých podmínek by divák mohl mít rád komplikované až šifrované způsoby vyprávění, jak je tomu v malbách tohoto cyklu,“ komentuje k sérii její autor.

V případě obrazu Constructions jde o kompilaci dvou námětů umělce Jindřicha Štyrského, a to na jedné ploše plátna. Pozadí je namalováno podle Štyrského koláže, která byla inspirována rozepsanou povídkou Přísaha od Karla Hynka Máchy. Tato koláž se nachází v privátní sbírce v Paříži. Na obraze se dále objevuje motiv z dalšího Štyrského díla, tentokrát jde o obraz Akáty z roku 1931, který je součástí sbírek NGP. Obraz Constructions byl vystaven na samostatných výstavách Holistic Prin-ciple v Garage Gallery Karlín (2018) a Soggiorno v Galerii Bím, Dobřichovice (2020).

„Proč se ve své tvorbě zaměřuji především na odkaz starých mistrů je dáno mým zájem o technologii a techniku malby. Pokud zkoumáte tato formální východiska, tak nemůžete opomenout staromistrovské techniky. Svým způsobem ctíte a užíváte techniky mistrů malířských cechů, abyste dospěli alespoň k částečné dokonalosti a obraz tím pádem uměli představit nejen z jeho estetického hlediska. Proto tak rád pracuji s lazurami (jedná se o nanášení poloprůhledné barvy na předchozí barevnou vrstvu, pozn.) nebo technikou šerosvitu, kdy v menších i velkých kompozicích střídám osvětlená a zastíněná místa. Postupné kladení barev pomocí lazur, míchání značného množství odstínů, komplikované až dramatické kompozice šerosvitu, to vše vytváří myšlenkový prostor pro silné emoce, které by divák měl z díla vyčíst. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že popisované techniky jsou poměrně složité a tvorba obrazu proto trvá někdy 3 až 6 měsíců, samozřejmě záleží na velikosti plátna. Dílo pak má i větší hloubku, jedná se o takové obrazy, před které se můžete postavit opakovaně a stále v nich máte co objevovat, neustále k Vám promlouvají. To je podstata mé tvorby, to je i podstata toho proč lidi daná díla zajímají a proč je také následně kupují. Pro tuto symbiózu vzájemného oslovování a nonverbální komunikace,“ uvádí MgA. BcA. Štefan Tóth, Ph.D. „Obraz Constructions jsem si pro svoji tvorbu vybral z důvodu jeho mnohoznačnosti. Představuje tolik protikladů anebo vzájemností, že mám pocit jako by existoval ještě dříve, než jsem začal s malováním této série. Celá kolekce s názvem Anatomie, je vlastně laboratoří emocí a myšlenek, jak vytvořit působivý příběh na ploše plátna, který by se fakticky uskutečňoval až v mysli diváka, když se dívá na obraz. Právě kombinace stylů a námětů na obraze Constructions dovolují naší imaginaci tolik prostoru, kolik jsme ochotni podstoupit. To bylo i hlavním důvodem, abych začal komponovat/malovat právě toto dílo a nikoli jiný obraz,“ dodává Štefan Tóth.

Aktuálně připravované výstavy s dílem Štefana Tótha

Předaukční výstava k 89. aukci Galerie KODL konaná ve dnech 1.5. – 27. 5. 2023. Po–⁠Ne 10:00–18:00 hod. Ta je určena pro širokou veřejnost.

89. aukční den Galerie KODL proběhne 28. 5. 2023 12:00 hod.

HYB4 Galerie – Kampus Hybernská: Obrazy, jak Rembrandtův originál, tak dílo After Rembrandt No. 1 Štefana Tótha, byly v roce 2014 vystaveny ve Šternberském paláci u příležitosti návratu Rembrandtova obrazu Učenec ve studovně do stálé expozice Národní galerie Praha – Šternberský palác. Rembrandtův obraz byl téměř rok restaurován a rozsáhlý výzkumný a restaurátorský projekt byl finančně podpořen prestižním patronem Bank of America Merrill Lynch. Nový obraz After Rembrandt No. 5 Štefana Tótha bude součástí výstavy s názvem „Umění už je nuda“ konané v HYB4 Galerii – Kampus Hybernská od 28.04. do 26.5. 2023. Zde bude vystaven spolu s dalšími díly absolventů Intermediální školy prof. Milana Knížáka.

Díla Štefana Tótha jsou zastoupena ve sbírkách Národní galerie Praha, Kunsthalle Praha, Yvon Lambert Collection (Avignon), Barceló Foundation Collection (Palma de Mallorca), The Sublime Hyacinth Collection (Praha).

Kdy: 1.-27.5.2023
Kde: Praha, Praha 1, Galerie KODL
Adresa: Národní 7  zobrazit na mapě
Vstupné: zdarma
Pořadatel: Galerie KODL
E-mail: galerie@galeriekodl.cz
WWW: http://www.galeriekodl.cz