Jak sbírat umění? To vysvětlí nová výstava v hradecké galerii

Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU) otevírá výstavu Jak sbírat umění-příběh Karla Tutsche

28.4.2024-12.10.2025

Královehradecký kraj, Hradec Králové, Galerie moderního umění v Hradci Králové zobrazit na mapě

Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU) otevírá výstavu Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche (28. dubna 2024 – 12. října 2025) představující celoživotní dílo znalce a sběratele Karla Tutsche (1941–2008). Sbírka obsahuje přes 1 300 děl, která GMU pořídila za více než 12 miliónů korun. Jedná se o největší porevoluční nákup umění napříč krajskými galeriemi.

Sběratel Karel Tutsch po více než čtvrt století na vlastní náklady provozoval brněnskou galerii Na bidýlku a svou činností přispíval k propagaci českého umění v zahraničí. V Brně byly naopak díky němu k vidění práce zahraničních autorů. Díla pocházející ze sbírky, kterou Tutsch během několika desítek let vybudoval, jsou nyní prezentována v rámci dlouhodobé výstavy Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche, kterou připravila kurátorka GMU Petra Příkazská.

Výstava je pokusem o rekonstrukci Tutschovy cesty od amatérského sběratele drobné grafiky a exlibris k uznávanému znalci a majiteli jedné z nejvýznamnějších sbírek své doby u nás. Vystaveno je více než 300 děl a expozice návštěvníkovi zároveň představuje pravidla, kterými se při tvorbě své sbírky řídil sám Tutsch. Jednou z jeho zásad při nákupu umění bylo navštěvovat umělce v ateliérech a získávat díla přímo od nich. Jeho dlouhodobý zájem a přehled o umění ho dovedl až na vrchol, kdy dokázal sestavit sbírku obsahující umělecká díla, která dohromady vytváří subjektivní a tím i neopakovatelnou encyklopedii českého umění od poloviny 60. let do počátku milénia.

„Výstavu završuje kapitola věnovaná berlínské výtvarné scéně raných nultých let, s níž galerista udržoval kontakt a která v té době zažívala svůj největší rozmach a přitahovala začínající umělce z celé Evropy. Zahájení výstavy proběhne v sobotu 27. dubna v 15:00,“ uvádí kurátorka výstavy Petra Příkazská.

Sbírka je výjimečná svou uceleností i vyhraněným profilem. Obsahuje díla autorů, kteří měli zásadní podíl na vývoji českého současného umění. Ve sbírce jsou zastoupení například Jiří Načeradský, Jiří Sopko, Antonín Střížek, Naděžda Plíšková, Alena Kučerová, Jiří David, Jiří Petrbok, Ján Mančuška nebo Jiří Kovanda. Právě nejvíce děl ve veřejné instituci od konceptuálního umělce Jiřího Kovandy se nachází v Hradci Králové.

Sbírka Karla Tutsche byla zakoupena Galerií moderního umění v roce 2021 a následujícího roku doplněna o soubor originálních kreseb ke katalogům vydaným galerií Na bidýlku. Obsahuje téměř 1 300 obrazů, kreseb, grafik, plastik, objektů, ale i konceptuálních instalací.

Kurátorka výstavy Petra Příkazská strávila dva roky badatelským výzkumem sbírky a přípravou výstavy. Čerpala z galerií zakoupených děl, archivních materiálů a dostupných katalogů. Petra Příkazská je historička umění. Vystudovala dějiny umění na FF UPOL v Olomouci a poté se badatelsky zaměřila na české umění 20. století a na problematiku galerií a tvorbu jejich sbírek. V GMU vede odborné oddělení.

Kdy: 28.4.2024-12.10.2025
Kde: Královehradecký kraj, Hradec Králové, Galerie moderního umění v Hradci Králové
Adresa: Velké náměstí 140/16a  zobrazit na mapě
Pořadatel: Galerie moderního umění v Hradci Králové
E-mail: info@galeriehk.cz
WWW: http://https://www.galeriehk.cz/vystavy/