Klášter Kadaň

Klášter Kadaň patří mezi národní kulturní památky a je jednou z výrazných dominant Kadaně.

Ústecký kraj, Kadaň, Klášter Kadaň zobrazit na mapě

Vznik kláštera je opředen legendou, podle níž na jeho dnešním místě stálo městské popraviště. Na něm měl být oběšen šlechtic, který se vzepřel panovníkovi, a cestou na popraviště prosil skrz své svaté pomocníky Boha o odpuštění. Zachránilo mu to život - přestože visel na šibenici tři dni a tři noci, nezemřel. Byl proto osvobozen a město na tomto místě postavilo kapli Čtrnácti svatých pomocníků.

Františkánský klášter byl založen rodem Lobkoviců v 15. století. Z té doby pochází jedinečný soubor pozdně gotických a renesančních náhrobků rodiny Lobkoviců v klášterním kostele. V následujících stoletích proběhly barokní i rokokové úpravy. Po zrušení kláštera byly prostory využity jako archiv a depozitáře okresního a městského muzea se sbírkou oltářů.

Kdy: časově neomezeno
Kde: Ústecký kraj, Kadaň, Klášter Kadaň
Adresa: Švermova 474  zobrazit na mapě
WWW: http://www.mesto-kadan.cz/