Klášter Osek

Cisterciácký klášter v Oseku

Ústecký kraj, Osek, Klášter Osek

Klášter cisterciáků z konce 12. stol. byl v následujících dobách mnohokrát vypálen a poničen. Vlastnil textilní manufakturu a zabýval se i hornictvím, představoval ve svém kraji významné kulturní středisko. Počátkem 18. stol. byl klášter zbarokizován O. Broggiem, rozšířena prelatura, konvent a nemocnice.

Kdy: časově neomezeno
Kde: Ústecký kraj, Osek, Klášter Osek
WWW: http://www.osek.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11298&id=2378&p1=1391