Luxfer open space v České Skalici – Prostor pro současné umění ve spolupráci s kurátorkou Petrou Zachovalovou uvádí výstavu Outside of the Art – Vně umění

Kurátorka Petra Zachovalová představí v České Skalici v Galerii Luxfer výstavu Karla-Heinze Schwinda

13.6.-19.7.

Královehradecký kraj, Česká Skalice , Galerie Luxfer zobrazit na mapě

Kurátorka Petra Zachovalová představí 13.června tohoto roku v České Skalici v Galerii Luxfer výstavu německého malíře Karla-Heinze Schwinda (*1958) s názvem Outside of the Art – Vně umění. Název výstavy naznačuje, že Schwind tvoří umění v izolaci, mimo současný umělecký svět. Na počátku své tvorby navazoval na tradici německého expresionismu, inspiroval se zejména dílem Ernsta L. Kirchnera. Později jej ovlivnila generace umělců jako Jean Dubuffet, seskupení COBRA v čele s Asgerem Jornem a v neposlední řadě jeho učitel malby Georg Baselitz. Do výstavy jsou zařazeny práce na plátně, série sto prací na papíře vznikala jako deník v průběhu celého roku 2010. Výstava potrvá do 19.července.

„Dovolte mi pozvat Vás 13.června od 19.00 na vernisáž výstavy. 14.6. od 17 hodin pak proběhne komentovaná výstava s kurátorkou. Na první pohled by se mohlo zdát, že Schwindovy expresivní malby vznikaly zcela živelně pod náporem silných emocí. Formálně připomínají svou nekonvenčností tradici art brut. Z tuby nanáší hekticky olejovou barvu ve vysokých vrstvách přímo na plátno a redukuje barvy palety na červenou, žlutou, modrou a černou. Liniemi nanášenými přímo z tuby na čistou plochu plátna vytváří nový prostor, který se otevírá jako průnik barvou nedotčené plochy plátna. Projdeme-li ale jeho tvorbu, zjistíme, že se zmíněné linie opakují, že nevznikají náhodně. Dokáže je z paměti namalovat znovu, aniž by se na ně zpětně díval. V období několika let tak vznikají série obrazů se stejnými motivy. Jindy pracuje s nalezenými obrazy, jež přemalovává nebo vytváří z nepotřebných věcí nalezených v ulicích Berlína v nové instalace a sochy. Své místo má ve Schwindových obrazech i text, který do nich vpisuje v podobě jednotlivých slov a básní,“ uvádí Petra Zachovalová, kurátorka výstavy.

„Kolem roku 1999 jsem měla možnost poznat se s Karlem-Heinzem Schwindem osobně v galerii, pro kterou jsem tehdy v Mnichově během studií pracovala. Do galerie nosil ještě mokré obrazy, jež převážel městskou hromadnou dopravou. Bydlel v malém bytě na předměstí a stále pracoval na nových obrazech a kresbách. Zaujalo mně, že jeho díla jsou ve skladu galerie umístěná v regálu vedle prací G. Baselitze, Eugéna Leroye nebo Andy Warhola. Ve skutečnosti výjimečný malíř nebyl veřejností příliš vnímán, ceněn. Můj tehdejší kolega, student mnichovské akademie, Gerhard Müller mi vyprávěl, jak přijeli Baselitzovi studenti na jeho zámek Derneburg, kde se nacházela jeho vlastní sbírka současného umění. Studenti stáli před Schwindovými díly a obdivovali je pro jejich nekonvenčnost a silný expresivní náboj, který nenajdeme v díle Baselitze nebo Jeana Tinguelyho, jak uvádí Anette Messager v knize Art Brut. The Origins of Outsider Art,“ dodává Petra Zachovalová.

Pro Schwinda jsou důležitým námětem portréty. Obrazy lidí, kteří mu kdysi stály modelem, si dlouho uchovává v paměti a znovu a znovu je oživuje zejména ve své kresbě. Uhlem, tužkou nebo akvarelovými barvami rychle črtá na běžný kancelářský papír. Každý den vytvoří celou řadu kreseb signovaných a datovaných rokem vzniku. Fungují pro něj jako deník, ve kterém zpracovává podněty z politiky, hudby a rušných ulic Berlína. Emotivně vzniklé linie ho možná nesou za existující hmatatelný svět do stavu, ve kterém vytváří silná expresivní díla.

Karl-Heinz Schwind (*1958 v Kalrsruhe, Německo) studoval v letech 1978–1984 malbu u Georga Baselitze na Státní akademii výtvarných umění v Karlsruhe a v letech 1984–1985 byl čestným studentem u Per Kirkebyho. Získal zde titul mistrovského žáka v Německu, který je udělován mimořádně nadaným žákům. Od roku 1990 vystavuje v Galerii Daniel Blau v Mnichově. V roce 2010 vystavoval v Galerii Petra Vankova v Berlíně na výstavě Neue Werke Berlin. Schwind tvoří v izolaci od okolního světa ve svém bytě v Berlíně a do kontaktu se dostává s obyvateli města, pouze pokud hledá na ulicích objekty nebo obrazy.

Petra Zachovalová (*1975 v České Lípě) studovala v letech 2000–2006 Dějiny výtvarného umění, Biologii a Ranné křesťanské umění na Ludvíkově-Maxmiliánově Univerzitě v Mnichově. V roce 2008–2010 otevřela v Berlíně galerii současného umění. Od roku 2019 pracuje jako ředitelka Městského muzea a galerie Hořice.

Kdy: 13.6.-19.7.
Kde: Královehradecký kraj, Česká Skalice , Galerie Luxfer
Adresa: Maloskalická 40  zobrazit na mapě
Pořadatel: Galerie Luxfer
E-mail: galerieluxfer@gmail.com
WWW: http://https://galerieluxfer.cz/